تشریح برنامه های راه‍پیمایی روز جهانی قدس

تشریح برنامه های راه‍پیمایی روز جهانی قدس
رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس گفت: خطیب نماز عبادی – سیاسی جمعه این هفته تهران آیت‌الله سیداحمد خاتمی و سخنران پیش از خطبه ها بعد از راهپیمایی روز قدس سردار سلامی خواهد بود.
۱۴:۳۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


تشریح برنامه های راه‍پیمایی روز جهانی قدس

رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس گفت: خطیب نماز عبادی – سیاسی جمعه این هفته تهران آیت‌الله سیداحمد خاتمی و سخنران پیش از خطبه ها بعد از راهپیمایی روز قدس سردار سلامی خواهد بود.
۱۴:۳۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


تشریح برنامه های راه‍پیمایی روز جهانی قدس

خرید vpn چند کاربره

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author