تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت گلبارنژاد

تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت گلبارنژاد
رئیس جمهور طی پیامی، سانحه درگذشت «بهمن گبار نژاد» دوچرخه سوار ایرانی را در حین مسابقات پارالمپیک ریو تسلیت گفت.

تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت گلبارنژاد

رئیس جمهور طی پیامی، سانحه درگذشت «بهمن گبار نژاد» دوچرخه سوار ایرانی را در حین مسابقات پارالمپیک ریو تسلیت گفت.
تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت گلبارنژاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author