ترکیب اصلی انگلیس-اسکاتلند

ترکیب اصلی انگلیس-اسکاتلند
انگلیس امشب در دیداری حساس از مرحله مقدماتی جام جهانی 2018، میزبان اسکاتلند است.

ترکیب اصلی انگلیس-اسکاتلند

انگلیس امشب در دیداری حساس از مرحله مقدماتی جام جهانی 2018، میزبان اسکاتلند است.
ترکیب اصلی انگلیس-اسکاتلند

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , ,

About the author