ترکیب اصلی آرسنال – تاتنهام

ترکیب اصلی آرسنال – تاتنهام
دو تیم آرسنال و تاتنهام تا دقایقی دیگر در ورزشگاه امیریتس شهر لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

ترکیب اصلی آرسنال – تاتنهام

دو تیم آرسنال و تاتنهام تا دقایقی دیگر در ورزشگاه امیریتس شهر لندن به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
ترکیب اصلی آرسنال – تاتنهام

label, , , , , , , , , , ,

About the author