تروریست های داعش خواستار عفو عمومی شدند

تروریست های داعش برای تحویل فلوجه بدون درگیری خروج ایمن و عفو عمومی را خواستار شدند.
۲۱:۱۱ – ۱۳۹۴ چهار شنبه ۵ اسفند


بازی آزاد

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , ,

About the author