ترمیناتور در ورزشگاه آلیانز آره‌نا ! (عکس)

ترمیناتور در ورزشگاه آلیانز آره‌نا ! (عکس)
آرنولد شوارزنگر، ستاره سینمای جهان و فرماندار سابق ایالت کالیفرنیا، برای تماشای بازی بایرن مونیخ برابر کلن به ورزشگاه اختصاصی باواریا یی ها رفته است.

ترمیناتور در ورزشگاه آلیانز آره‌نا ! (عکس)

آرنولد شوارزنگر، ستاره سینمای جهان و فرماندار سابق ایالت کالیفرنیا، برای تماشای بازی بایرن مونیخ برابر کلن به ورزشگاه اختصاصی باواریا یی ها رفته است.
ترمیناتور در ورزشگاه آلیانز آره‌نا ! (عکس)

label, , , , , , , , , , ,

About the author