تراکتوری‌ها دومین خط حمله ویرانگر آسیا

شروع مقتدرانه در لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا تراکتورسازان آمارهای جالب توجهی خلق کنند.

موسیقی روز

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , ,

About the author