ترامپ: عربستان بدون چتر حمایتی آمریکا پابرجا نخواهد ماند

ترامپ: عربستان بدون چتر حمایتی آمریکا پابرجا نخواهد ماند
ترامپ درباره عربستان سعودی گفت: «اگر عربستان بدون چتر حمایتی آمریکا بود، فکر نمی‌کنم که دیگر وجود داشت.»
۱۱:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


ترامپ: عربستان بدون چتر حمایتی آمریکا پابرجا نخواهد ماند

ترامپ درباره عربستان سعودی گفت: «اگر عربستان بدون چتر حمایتی آمریکا بود، فکر نمی‌کنم که دیگر وجود داشت.»
۱۱:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


ترامپ: عربستان بدون چتر حمایتی آمریکا پابرجا نخواهد ماند

دانلود فیلم خارجی

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author