ترافیک در سمت چپ پرسپولیس، بلاتکلیفی در سمت راست

ترافیک در سمت چپ پرسپولیس، بلاتکلیفی در سمت راست
پرسپولیس هر چقدر در سمت چپ خود بازیکن دارد در سمت راستش بلانکلیف است.

ترافیک در سمت چپ پرسپولیس، بلاتکلیفی در سمت راست

پرسپولیس هر چقدر در سمت چپ خود بازیکن دارد در سمت راستش بلانکلیف است.
ترافیک در سمت چپ پرسپولیس، بلاتکلیفی در سمت راست

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author