تراشتگن و 50 بازی با پیراهن بارسا

تراشتگن و 50 بازی با پیراهن بارسا
مارک آندره تراشتگن، دروازه بان آلمانی بارسا پس از جدایی براوو حالا به گلر ثابت آبی اناری ها در لالیگا تبدیل شده است.

تراشتگن و 50 بازی با پیراهن بارسا

مارک آندره تراشتگن، دروازه بان آلمانی بارسا پس از جدایی براوو حالا به گلر ثابت آبی اناری ها در لالیگا تبدیل شده است.
تراشتگن و 50 بازی با پیراهن بارسا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author