ترابی یا امیری؛ تردید جدید کی‌روش (عکس)

ترابی یا امیری؛ تردید جدید کی‌روش (عکس)
نمایش ضعیف مهاجم نفت در بازی با هند باعث شد تا تردیدهایی در ذهن سرمربی تیم ملی رقم بخورد.

ترابی یا امیری؛ تردید جدید کی‌روش (عکس)

نمایش ضعیف مهاجم نفت در بازی با هند باعث شد تا تردیدهایی در ذهن سرمربی تیم ملی رقم بخورد.
ترابی یا امیری؛ تردید جدید کی‌روش (عکس)

تکنولوژی جدید

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author