تدبیر راه نجات از مشکلات/ در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد

تدبیر راه نجات از مشکلات/ در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد
رئیس جمهور امید، تدبیر و اعتدال را راه نجات کشور از مشکلات دانست و تاکید کرد: دولت با تدبیر، حرکت کشور را در مسیر درستی قرار داده و به این روند ادامه خواهد داد.
۰۷:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


تدبیر راه نجات از مشکلات/ در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد

رئیس جمهور امید، تدبیر و اعتدال را راه نجات کشور از مشکلات دانست و تاکید کرد: دولت با تدبیر، حرکت کشور را در مسیر درستی قرار داده و به این روند ادامه خواهد داد.
۰۷:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۴ تیر


تدبیر راه نجات از مشکلات/ در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author