تداوم کلین شیت بیرانوند/ کاوه ناموفق در ثبت اولین گل دربی(عکس)

تداوم کلین شیت بیرانوند/ کاوه ناموفق در ثبت اولین گل دربی(عکس)
مهاجم استقلال روی یک ضربه ایستگاهی می توانست گل اول را به پرسپولیس بزند که این اتفاق نیفتاد.

تداوم کلین شیت بیرانوند/ کاوه ناموفق در ثبت اولین گل دربی(عکس)

مهاجم استقلال روی یک ضربه ایستگاهی می توانست گل اول را به پرسپولیس بزند که این اتفاق نیفتاد.
تداوم کلین شیت بیرانوند/ کاوه ناموفق در ثبت اولین گل دربی(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author