تحول در ترکیب استقلال خوزستان!

تحول در ترکیب استقلال خوزستان!
پورموسوی قصد دارد در بازی جام حذفی ترکیب جدید برای تیمش برگزیند تا در صورت جواب دادن در لیگ هم از آنها استفاده کند.

تحول در ترکیب استقلال خوزستان!

پورموسوی قصد دارد در بازی جام حذفی ترکیب جدید برای تیمش برگزیند تا در صورت جواب دادن در لیگ هم از آنها استفاده کند.
تحول در ترکیب استقلال خوزستان!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author