تحلیل فنی پرسپولیس – قشقایی؛/ پرسپولیس از قلب خط دفاعی خود آسیب دید

تحلیل فنی پرسپولیس – قشقایی؛/ پرسپولیس از قلب خط دفاعی خود آسیب دید
کارشناس فوتبال استان فارس معتقد است که اگرچه نبود ملی‌پوشان در باخت پرسپولیس بی تاثیر نبوده ولی بازیکنان حاضر در میدان هم چهره های شاخصی بودند.

تحلیل فنی پرسپولیس – قشقایی؛/ پرسپولیس از قلب خط دفاعی خود آسیب دید

کارشناس فوتبال استان فارس معتقد است که اگرچه نبود ملی‌پوشان در باخت پرسپولیس بی تاثیر نبوده ولی بازیکنان حاضر در میدان هم چهره های شاخصی بودند.
تحلیل فنی پرسپولیس – قشقایی؛/ پرسپولیس از قلب خط دفاعی خود آسیب دید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author