تجمع هواداران ناراضی جلوی باشگاه پرسپولیس

تجمع هواداران ناراضی جلوی باشگاه پرسپولیس
عده ای از هواداران پرسپولیس با حضور در جلوی باشگاه به اعتراض به عملکرد مسوولان و همچنین بازیکنان پرداختند.

تجمع هواداران ناراضی جلوی باشگاه پرسپولیس

عده ای از هواداران پرسپولیس با حضور در جلوی باشگاه به اعتراض به عملکرد مسوولان و همچنین بازیکنان پرداختند.
تجمع هواداران ناراضی جلوی باشگاه پرسپولیس

خرید vpn از طریق شارژ ایرانسل

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author