تبریک کی‌روش و ملی پوشان به نکونام

تبریک کی‌روش و ملی پوشان به نکونام
سرمربی تیم ملی در ابتدای تمرین امروز به جواد نکونام بابت به دنیا آمدن دومین فرزندش تبریک گفت.

تبریک کی‌روش و ملی پوشان به نکونام

سرمربی تیم ملی در ابتدای تمرین امروز به جواد نکونام بابت به دنیا آمدن دومین فرزندش تبریک گفت.
تبریک کی‌روش و ملی پوشان به نکونام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author