تبریک رئیس جمهور به ریاست جدید ستادکل نیروهای مسلح

تبریک رئیس جمهور به ریاست جدید ستادکل نیروهای مسلح
رئیس‌جمهور در پیامی انتصاب سرلشکر محمدحسین باقری از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت “رئیس ستادکل نیروهای مسلح ” را تبریک گفت.
۲۰:۳۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


تبریک رئیس جمهور به ریاست جدید ستادکل نیروهای مسلح

رئیس‌جمهور در پیامی انتصاب سرلشکر محمدحسین باقری از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت “رئیس ستادکل نیروهای مسلح ” را تبریک گفت.
۲۰:۳۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


تبریک رئیس جمهور به ریاست جدید ستادکل نیروهای مسلح
سون وی پی ان

گیم پلی استیشن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author