تبریک تاج به فوتسال و وعده پاداش

تبریک تاج به فوتسال و وعده پاداش
مهدی تاج – رئیس فدراسیون فوتبال که در شروع مسابقات جام جهانی فوتسال در کنار ملی پوشان بود با صعود تیم ملی به مرحله یک چهارم نهایی این موفقیت بزرگ را به ملی پوشان تبریک گفت و وعده داد پاداش ملی پوشان فوتسال بر اساس جدول از پیش تعیین شده پرداخت خواهد شد.

تبریک تاج به فوتسال و وعده پاداش

مهدی تاج – رئیس فدراسیون فوتبال که در شروع مسابقات جام جهانی فوتسال در کنار ملی پوشان بود با صعود تیم ملی به مرحله یک چهارم نهایی این موفقیت بزرگ را به ملی پوشان تبریک گفت و وعده داد پاداش ملی پوشان فوتسال بر اساس جدول از پیش تعیین شده پرداخت خواهد شد.
تبریک تاج به فوتسال و وعده پاداش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author