تاکید بر تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر

تاکید بر تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر
همزمان با ادامه حملات متجاوزان سعودی به یمن، چند نهاد بین المللی تعلیق عضویت عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار شدند.
۱۳:۵۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


تاکید بر تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر

همزمان با ادامه حملات متجاوزان سعودی به یمن، چند نهاد بین المللی تعلیق عضویت عربستان سعودی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار شدند.
۱۳:۵۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر


تاکید بر تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر

خرید vpn فیلترشکن

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author