تاریخچه مصاف های رئال و دورتموند/ خوش‌یمنی زنبورهای وست فالن برای کهکشانی‌ها

تاریخچه مصاف های رئال و دورتموند/ خوش‌یمنی زنبورهای وست فالن برای کهکشانی‌ها
هرچند سابقه نتایج رئال مقابل تیم های آلمانی چندان خوب نیست اما کهکشانی ها معمولا وقتی در مراحل حذفی به تیم های آلمانی به خصوص دورتموند برخورد کرده اند، در نهایت موفق به کسب عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ شده اند.

تاریخچه مصاف های رئال و دورتموند/ خوش‌یمنی زنبورهای وست فالن برای کهکشانی‌ها

هرچند سابقه نتایج رئال مقابل تیم های آلمانی چندان خوب نیست اما کهکشانی ها معمولا وقتی در مراحل حذفی به تیم های آلمانی به خصوص دورتموند برخورد کرده اند، در نهایت موفق به کسب عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ شده اند.
تاریخچه مصاف های رئال و دورتموند/ خوش‌یمنی زنبورهای وست فالن برای کهکشانی‌ها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author