تارتار: بعد از 20 سال از آقا فیروز کادو می‌خواهم!

تارتار: بعد از 20 سال از آقا فیروز کادو می‌خواهم!
مهدی تارتار – سرمربی پارس جنوبی جم این هفته آزمون سختی را پشت سر می گذارد. نه به این خاطر که مربی تیم حریف فیروز کریمی است. اکسین البرز به همراه گل گهر صدرنشین است و خط حمله فوق العاده ای دارد.

تارتار: بعد از 20 سال از آقا فیروز کادو می‌خواهم!

مهدی تارتار – سرمربی پارس جنوبی جم این هفته آزمون سختی را پشت سر می گذارد. نه به این خاطر که مربی تیم حریف فیروز کریمی است. اکسین البرز به همراه گل گهر صدرنشین است و خط حمله فوق العاده ای دارد.
تارتار: بعد از 20 سال از آقا فیروز کادو می‌خواهم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author