تاج: تیم نوجوانان آینده فوتبال بزرگسالان است

تاج: تیم نوجوانان آینده فوتبال بزرگسالان است
مهدی تاج، علی کفاشیان، دکتر علیرضا اسدی به همراه امید جمالی عصر امروز (دوشنبه) از اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان بازدید کردند.

تاج: تیم نوجوانان آینده فوتبال بزرگسالان است

مهدی تاج، علی کفاشیان، دکتر علیرضا اسدی به همراه امید جمالی عصر امروز (دوشنبه) از اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان بازدید کردند.
تاج: تیم نوجوانان آینده فوتبال بزرگسالان است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author