تائید رسمی و قضایی اقدام مجریان بی بی سی در سوء استفاده های جنسی از کودکان

مسئول قضایی بررسی سوء استفاده های جنسی از کودکان در بی بی سی اعلام کرد تجاوز و آزار جنسی کودکان در بنگاه سخن پراکنی بی بی سی حداقل ۴۰ سال ادامه داشته است
۲۳:۴۱ – ۱۳۹۴ پنج شنبه ۶ اسفند


اتومبیل

اندروید

label, , , , , , , , ,

About the author