بی خبری عجیب برانکو از مذاکره طارمی و پرسپولیس

بی خبری عجیب برانکو از مذاکره طارمی و پرسپولیس
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس از مذاکره مسئولین این باشگاه با مهدی طارمی بی اطلاع بود.

بی خبری عجیب برانکو از مذاکره طارمی و پرسپولیس

برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس از مذاکره مسئولین این باشگاه با مهدی طارمی بی اطلاع بود.
بی خبری عجیب برانکو از مذاکره طارمی و پرسپولیس

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author