بی‌ارزش مثل پول؛ بی‌مصرف مثل پوگبا!

بی‌ارزش مثل پول؛ بی‌مصرف مثل پوگبا!
پاول پوگبا در 4 هفته ابتدایی لیگ جزیره بدترین عملکرد ممکن را داشته است.

بی‌ارزش مثل پول؛ بی‌مصرف مثل پوگبا!

پاول پوگبا در 4 هفته ابتدایی لیگ جزیره بدترین عملکرد ممکن را داشته است.
بی‌ارزش مثل پول؛ بی‌مصرف مثل پوگبا!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author