بیرانوند: خیلی کش آمدم تا توپ را گرفتم/ وقتی می‌پرم سه متر می‌شوم

بیرانوند: خیلی کش آمدم تا توپ را گرفتم/ وقتی می‌پرم سه متر می‌شوم
بیرانوند در دربی عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت.

بیرانوند: خیلی کش آمدم تا توپ را گرفتم/ وقتی می‌پرم سه متر می‌شوم

بیرانوند در دربی عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت.
بیرانوند: خیلی کش آمدم تا توپ را گرفتم/ وقتی می‌پرم سه متر می‌شوم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author