بیانیه کمیته ملی پارالمپیک در مورد درگذشت گلبارنژاد

بیانیه کمیته ملی پارالمپیک در مورد درگذشت گلبارنژاد
کمیته ملی پارالمپیک به مناسبت درگذشت دوچرخه‌سوار پارالمپیکی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

بیانیه کمیته ملی پارالمپیک در مورد درگذشت گلبارنژاد

کمیته ملی پارالمپیک به مناسبت درگذشت دوچرخه‌سوار پارالمپیکی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.
بیانیه کمیته ملی پارالمپیک در مورد درگذشت گلبارنژاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author