بچه عقابی که آدم را یاد پدرش می اندازد/عابدزاده کوچک هم خوب پنالتی می‌گیرد

بچه عقابی که آدم را یاد پدرش می اندازد/عابدزاده کوچک هم خوب پنالتی می‌گیرد
پسر عقاب آسیا در لیگ پرتغال یک ضربه پنالتی را مهار کرد.

بچه عقابی که آدم را یاد پدرش می اندازد/عابدزاده کوچک هم خوب پنالتی می‌گیرد

پسر عقاب آسیا در لیگ پرتغال یک ضربه پنالتی را مهار کرد.
بچه عقابی که آدم را یاد پدرش می اندازد/عابدزاده کوچک هم خوب پنالتی می‌گیرد

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author