بِبَر و جاوادنه‌شو؛/ گزارش زنده؛ ایران 1 – روسیه 2

بِبَر و جاوادنه‌شو؛/ گزارش زنده؛ ایران 1 – روسیه 2
ملی پوشان ایران برای رسیدن به فینال جام جهانی فوتسال مقابل روسیه قرار گرفتند و امیدوار هستند با پیروزی برابر این تیم نخستین بار در تاریخ این موفقیت را به دست آورند.

بِبَر و جاوادنه‌شو؛/ گزارش زنده؛ ایران 1 – روسیه 2

ملی پوشان ایران برای رسیدن به فینال جام جهانی فوتسال مقابل روسیه قرار گرفتند و امیدوار هستند با پیروزی برابر این تیم نخستین بار در تاریخ این موفقیت را به دست آورند.
بِبَر و جاوادنه‌شو؛/ گزارش زنده؛ ایران 1 – روسیه 2

label, , , , , , , , , , , ,

About the author