بوسکتس: بدون مسی خیلی اذیت شدیم

بوسکتس: بدون مسی خیلی اذیت شدیم
سرخیو بوسکتس، هافبک اسپانیایی بارسلونا اعتراف کرد که این تیم دیشب به سختی موفق به گذشتن از سد مونشن گلادباخ شده است.

بوسکتس: بدون مسی خیلی اذیت شدیم

سرخیو بوسکتس، هافبک اسپانیایی بارسلونا اعتراف کرد که این تیم دیشب به سختی موفق به گذشتن از سد مونشن گلادباخ شده است.
بوسکتس: بدون مسی خیلی اذیت شدیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author