به دلیل توهین و افترا؛وزنه بردار ایران تعلیق شد

به دلیل توهین و افترا؛وزنه بردار ایران تعلیق شد
بهادر مولایی به دلیل توهین و افترا فعلا حق فعالیت رسمی در وزنه‌برداری را ندارد.

به دلیل توهین و افترا؛وزنه بردار ایران تعلیق شد

بهادر مولایی به دلیل توهین و افترا فعلا حق فعالیت رسمی در وزنه‌برداری را ندارد.
به دلیل توهین و افترا؛وزنه بردار ایران تعلیق شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author