به جا مانده از نبرد استمفوردبریج/ کلوپ چگونه جنگ را از کونته برد؟

به جا مانده از نبرد استمفوردبریج/ کلوپ چگونه جنگ را از کونته برد؟
گل های دژان لوورن و جوردن هندرسون کافی بود تا یورگن کلوپ، بردی شیرین را در ورزشگاه استمفورد بریج برابر چلسی کسب کند.

به جا مانده از نبرد استمفوردبریج/ کلوپ چگونه جنگ را از کونته برد؟

گل های دژان لوورن و جوردن هندرسون کافی بود تا یورگن کلوپ، بردی شیرین را در ورزشگاه استمفورد بریج برابر چلسی کسب کند.
به جا مانده از نبرد استمفوردبریج/ کلوپ چگونه جنگ را از کونته برد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author