بهزاد خداداد دچار سانحه رانندگی شد

بهزاد خداداد دچار سانحه رانندگی شد
یکی از پر افتخارترین تکواندوکاران سابق تیم ملی ایران روز گذشته دچار سانحه رانندگی شد.

بهزاد خداداد دچار سانحه رانندگی شد

یکی از پر افتخارترین تکواندوکاران سابق تیم ملی ایران روز گذشته دچار سانحه رانندگی شد.
بهزاد خداداد دچار سانحه رانندگی شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author