بهروان: سهمیه ایران در لیگ قهرمانان ۳+۱ خواهد بود/استقلال به پلی‌آف می‌رود

بهروان: سهمیه ایران در لیگ قهرمانان ۳+۱ خواهد بود/استقلال به پلی‌آف می‌رود
با تعلیق فوتبال کویت و افزایش سهمیه، استقلال با حضور در پلی‌آف برای حضور در لیگ قهرمانان به رقابت می‌پردازد.

بهروان: سهمیه ایران در لیگ قهرمانان ۳+۱ خواهد بود/استقلال به پلی‌آف می‌رود

با تعلیق فوتبال کویت و افزایش سهمیه، استقلال با حضور در پلی‌آف برای حضور در لیگ قهرمانان به رقابت می‌پردازد.
بهروان: سهمیه ایران در لیگ قهرمانان ۳+۱ خواهد بود/استقلال به پلی‌آف می‌رود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author