بهادر مولایی تعلیق موقت شد

بهادر مولایی تعلیق موقت شد
وزنه‌بردار دسته 105+ کشورمان از سوی فدراسیون وزنه‌برداری تعلیق موقت شد.

بهادر مولایی تعلیق موقت شد

وزنه‌بردار دسته 105+ کشورمان از سوی فدراسیون وزنه‌برداری تعلیق موقت شد.
بهادر مولایی تعلیق موقت شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author