بلیند: فان‌خال نباید به این شکل اخراج می‌شد

بلیند: فان‌خال نباید به این شکل اخراج می‌شد
دنی بلیند، سرمربی تیم ملی هلند به انتقاد از اخراج لوئیس فان‌خال پرداخت.

بلیند: فان‌خال نباید به این شکل اخراج می‌شد

دنی بلیند، سرمربی تیم ملی هلند به انتقاد از اخراج لوئیس فان‌خال پرداخت.
بلیند: فان‌خال نباید به این شکل اخراج می‌شد

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author