بعد از پایان تور اتریش؛/ پینگ پنگ بازان ایرانی در راه سوئد

بعد از پایان تور اتریش؛/ پینگ پنگ بازان ایرانی در راه سوئد
ملی پوشان پینگ پنگ ایران بعد از پایان تور اتریش حالا راهی استکهلم شده اند تا در مسابقات جهانی به میزبانی این شهر شرکت کنند.

بعد از پایان تور اتریش؛/ پینگ پنگ بازان ایرانی در راه سوئد

ملی پوشان پینگ پنگ ایران بعد از پایان تور اتریش حالا راهی استکهلم شده اند تا در مسابقات جهانی به میزبانی این شهر شرکت کنند.
بعد از پایان تور اتریش؛/ پینگ پنگ بازان ایرانی در راه سوئد

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author