بعد از پایان المپیک؛/ صعود نوشاد و سقوط نیما در رنکینگ جهانی

بعد از پایان المپیک؛/ صعود نوشاد و سقوط نیما در رنکینگ جهانی
فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده‌بندی جدید بازیکنان این رشته را اعلام کرد که به جز نوشاد عالمیان تمام پینگ پنگ بازان ایرانی سقوط داشته اند.

بعد از پایان المپیک؛/ صعود نوشاد و سقوط نیما در رنکینگ جهانی

فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده‌بندی جدید بازیکنان این رشته را اعلام کرد که به جز نوشاد عالمیان تمام پینگ پنگ بازان ایرانی سقوط داشته اند.
بعد از پایان المپیک؛/ صعود نوشاد و سقوط نیما در رنکینگ جهانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author