بعد از ریو از نزدیک میله وزنه‌برداری را ندیده‌ام/ مرادی: وزنم مناسب است و در 94 کیلو می‌مانم

بعد از ریو از نزدیک میله وزنه‌برداری را ندیده‌ام/ مرادی: وزنم مناسب است و در 94 کیلو می‌مانم
دارنده مدال طلای المپیک ریو 2016 گفت: بعد از المپیک حتی از نزدیک میله وزنه‌برداری را ندیده‌ام.

بعد از ریو از نزدیک میله وزنه‌برداری را ندیده‌ام/ مرادی: وزنم مناسب است و در 94 کیلو می‌مانم

دارنده مدال طلای المپیک ریو 2016 گفت: بعد از المپیک حتی از نزدیک میله وزنه‌برداری را ندیده‌ام.
بعد از ریو از نزدیک میله وزنه‌برداری را ندیده‌ام/ مرادی: وزنم مناسب است و در 94 کیلو می‌مانم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author