بعد از برتری مقابل شهرداری اراک/ تمرینات گسترش 3 روز تعطیل شد

بعد از برتری مقابل شهرداری اراک/ تمرینات گسترش 3 روز تعطیل شد
تمرینات تیم گسترش فولاد به مدت 3 روز تعطیل شد.

بعد از برتری مقابل شهرداری اراک/ تمرینات گسترش 3 روز تعطیل شد

تمرینات تیم گسترش فولاد به مدت 3 روز تعطیل شد.
بعد از برتری مقابل شهرداری اراک/ تمرینات گسترش 3 روز تعطیل شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author