بشار اسد: نشانه‌های حل بحران سوریه آشکار شده است

بشار اسد: نشانه‌های حل بحران سوریه آشکار شده است
رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که نشانه‌های پایان بحران در سوریه آشکار شده است.
۱۵:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


بشار اسد: نشانه‌های حل بحران سوریه آشکار شده است

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که نشانه‌های پایان بحران در سوریه آشکار شده است.
۱۵:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


بشار اسد: نشانه‌های حل بحران سوریه آشکار شده است
سون وی پی ان

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author