بشار اسد: از هر گفت و گویی با همه طرف های سوری حمایت می کنیم

بشار اسد: از هر گفت و گویی با همه طرف های سوری حمایت می کنیم
رئیس جمهور سوریه بل بیان اینکه از اصل مذاکره حمایت می کنیم، تاکید کرد: توافق آتش بس همچنان ادامه دارد. اما نباید فراموش کنیم که گروه های تروریستی این توافق را هر روز نقض می کنند.
۱۸:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


بشار اسد: از هر گفت و گویی با همه طرف های سوری حمایت می کنیم

رئیس جمهور سوریه بل بیان اینکه از اصل مذاکره حمایت می کنیم، تاکید کرد: توافق آتش بس همچنان ادامه دارد. اما نباید فراموش کنیم که گروه های تروریستی این توافق را هر روز نقض می کنند.
۱۸:۴۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


بشار اسد: از هر گفت و گویی با همه طرف های سوری حمایت می کنیم

خرید vpn جدید

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author