بسکتبال ایران به نیمه‌نهایی مسابقات آسیا چلنج رسید

بسکتبال ایران به نیمه‌نهایی مسابقات آسیا چلنج رسید
تیم ملی بسکتبال ایران با شکست دادن هند به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات آسیا چلنج رسید.

بسکتبال ایران به نیمه‌نهایی مسابقات آسیا چلنج رسید

تیم ملی بسکتبال ایران با شکست دادن هند به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات آسیا چلنج رسید.
بسکتبال ایران به نیمه‌نهایی مسابقات آسیا چلنج رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author