بسکتبالیست‌های ایران با شکست هند راهی نیمه‌نهایی شدند

بسکتبالیست‌های ایران با شکست هند راهی نیمه‌نهایی شدند
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی ۷۷ ـ ۴۷ بر هند به نیمه نهایی مسابقات بسکتبال آسیا چلنج صعود کرد.
۲۱:۵۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


بسکتبالیست‌های ایران با شکست هند راهی نیمه‌نهایی شدند

تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی ۷۷ ـ ۴۷ بر هند به نیمه نهایی مسابقات بسکتبال آسیا چلنج صعود کرد.
۲۱:۵۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ شهریور


بسکتبالیست‌های ایران با شکست هند راهی نیمه‌نهایی شدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author