بزرگترین شکست برانکو بعد از 15 سال زندگی در ایران!

بزرگترین شکست برانکو بعد از 15 سال زندگی در ایران!
برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق ایران و سکاندار فعلی پرسپولیس در مصاحبه ای با سایت واراژدینسکی در زادگاهش با حرارت ویژه ای از ایران صحبت کرد.

بزرگترین شکست برانکو بعد از 15 سال زندگی در ایران!

برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق ایران و سکاندار فعلی پرسپولیس در مصاحبه ای با سایت واراژدینسکی در زادگاهش با حرارت ویژه ای از ایران صحبت کرد.
بزرگترین شکست برانکو بعد از 15 سال زندگی در ایران!

خرم خبر

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author