برگزیدگان جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

برگزیدگان جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی
برگزیدگان جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران در مجموعه تئاتر شهر معرفی می شوند.
۰۹:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


برگزیدگان جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

برگزیدگان جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران در مجموعه تئاتر شهر معرفی می شوند.
۰۹:۳۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


برگزیدگان جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author