برگزاری نخستین راهپیمایی روز جهانی قدس در افغانستان

برگزاری نخستین راهپیمایی روز جهانی قدس در افغانستان
صدها تن از مردم مومن استان هرات افغانستان به مناسبت روز جهانی قدس و دفاع از جهاد بر حق مردم مظلوم فلسطین، صبح روز جمعه به خیابان‌ها آمده و شعار «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
۱۷:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


برگزاری نخستین راهپیمایی روز جهانی قدس در افغانستان

صدها تن از مردم مومن استان هرات افغانستان به مناسبت روز جهانی قدس و دفاع از جهاد بر حق مردم مظلوم فلسطین، صبح روز جمعه به خیابان‌ها آمده و شعار «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
۱۷:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


برگزاری نخستین راهپیمایی روز جهانی قدس در افغانستان

خرید vpn و تست

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author