برگزاری رزمایش مشترک کره جنوبی، آمریکا و ژاپن

برگزاری رزمایش مشترک کره جنوبی، آمریکا و ژاپن
وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد این رزمایش در آبهای اطراف جزایر هاوایی برگزار می شودو سه ناو مجهز به سامانه ایجیس درآن شرکت خواهند داشت.
۱۴:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


برگزاری رزمایش مشترک کره جنوبی، آمریکا و ژاپن

وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد این رزمایش در آبهای اطراف جزایر هاوایی برگزار می شودو سه ناو مجهز به سامانه ایجیس درآن شرکت خواهند داشت.
۱۴:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


برگزاری رزمایش مشترک کره جنوبی، آمریکا و ژاپن

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author