بروز رسانی می شود/ خداحافظ منصور پورحیدری، خداحافظ…

بروز رسانی می شود/ خداحافظ منصور پورحیدری، خداحافظ…
مراسم تشییع پیکر منصور پورحیدری در ورزشگاه شهید شیرودی در حال برگزاری است.

بروز رسانی می شود/ خداحافظ منصور پورحیدری، خداحافظ…

مراسم تشییع پیکر منصور پورحیدری در ورزشگاه شهید شیرودی در حال برگزاری است.
بروز رسانی می شود/ خداحافظ منصور پورحیدری، خداحافظ…

label, , , , , , , , , , , ,

About the author